Wednesday, 1 January 2014

Marathi Friendship SMS

 Marathi  SMS

Phulabarobar kai maitri karaychi,
Ti tar ekda phultat ani komejun jatat,
Maitri karaychi asel tar ti katyasobat karavi,
Ekda tochale ki kayam lakshat rahatat…!!!

1 comment: